Assistentie en praktijkondersteuning

Werkzaam in de praktijk zijn naast de arts:

de assistente

de praktijkondersteuner somatiek

de praktijkondersteuner psychologische zorg

 

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur.

Zij is medisch geschoold en weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en medicatievragen.

Vaak kan zij u ook medisch inhoudelijke adviezen geven die zij in de loop van de dag altijd zal overleggen met de arts. 

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten bij kinderen
 • verbinden van wonden, zwachtelen en tapen
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen, bijvoorbeeld na een operatie in het ziekenhuis
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek, suiker- en Hb-controle
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • vaccinaties
 • verstrekken van informatiefolders, zoals bv over ziektebeelden
 • etc.

Daarnaast is er het spreekuur van de praktijkondersteuner somatiek (bijvoorbeeld de jaarcontroles voor suikerziekte en hartvaatziekte) 

En sinds januari 2012 het spreekuur van de praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ