Klachtenregeling

Er is niets zo vervelend als dat iets niet gaat zoals had gemoeten of zoals u had verwacht. Waar gewerkt wordt worden fouten gemaakt. Dat overkomt ons ook, helaas.

Dan heeft u een opmerking of misschien zelfs een klacht gericht aan de arts, medewerker of iets anders in de praktijkorganisatie.

Wij stellen het op prijs als u ons kenbaar maakt waarmee u zit. Maak dan een afspraak bij de dokter. Het liefst zien wij dat we het probleem zo spoedig mogelijk bespreken in de vertrouwelijkheid van de spreekkamer van de arts. Maar het mag juist ook bij een van de medewerkers.

U mag ook het gesprek aanvragen bij onze praktijkmanager, Christine Hoekstra. Een andere persoon maakt het spreken soms gemakkelijker.

Ook is het mogelijk de klacht schriftelijk aan te leveren aan de arts of aan de praktijkmanager, u kunt hier een formulier aanklikken om u te helpen de klacht onder woorden te brengen. Doe deze, of een andere brief, in een gesloten envelop en adresseer het aan de arts / praktijkmanager persoonlijk.

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen, deze kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.

Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u vinden op www.skge.nl.