Nieuws en nieuwtjes

- Algemeen nieuws van onze provider. klik hier 

Nieuws uit de praktijk Berg en Van den Brink:

 

 

zie ook hier

 

-griepprik (okt. '15)

De voorbereidingen voor de griepvaccinaties zijn weer in volle gang. Wanneer u voor de griepprik in aanmerking komt hebt u inmiddels de uitnodiging in uw brievenbus ontvangen.

Dit jaar worden de vaccinaties gegeven op woensdag 14 oktober van 16.00 - 18.00 uur en op donderdag 15 oktober van  16.00 - 18.00 uur.

Voor algemene informatie zie de folder van het RIVM 2015.

 

-vertrek van huisarts mevr. M. Zijlstra (sept. '15)

Huisarts mevr. M. Zijlstra gaat ons verlaten. Na 4 jaar met veel plezier te hebben gewerkt voor beide praktijken gaat ze per september op een andere locatie patiëntenzorg verlenen. Ze bedankt alle patiënten voor het in haar gestelde vertrouwen de afgelopen jaren.

Ze wordt opgevolgd door huisarts mevr. D. Steen. In week 39 is zij al twee dagen bij ons werkzaam.

Vanaf week 44 werkt mevr. Steen, net als mevr. Zijlstra, iedere woensdag in de praktijk van dokter van den Brink en iedere donderdag in de praktijk van dokter Berg.

In week 40 t/m week 43 zijn er waarnemers werkzaam op de woensdag en donderdag.

 

-nieuwe (tijdelijke) medewerker (juli '15)

Met ingang van maandag 20 juli 2015 werkt Anouk bij ons. Zij vervangt de komende maanden onze assistente Isabelle die met zwangerschapsverlof is.  

Anouk bent u mogelijk al eerder tegen gekomen. Ze heeft in 2014, tijdens haar opleiding tot doktersassistente, in onze praktijk stage gelopen.

 

 -stagiaire doktersassistente (april '15)

Tot en met 19 juni 2015 begeleiden we weer een stagiaire. Milou volgt de opleiding tot doktersassistente aan het Deltion college in Zwolle. Deze stage is haar eerste kennismaking met het werken in een huisartsenpraktijk. 

We vinden het belangrijk dat er voldoende doktersassistentes goed opgeleid worden en daar hoort uiteraard het opdoen van praktijkervaring bij. 

 

 -vervanging POH-GGZ (mrt '15)

Vanaf half maart 2015 wordt Marieke Brekelmans, praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg, vervangen door Wendy Dommerholt. Zij is voornamelijk op de dinsdag aanwezig.  

 

-Zorg rondom kwetsbare ouderen (jan. '15)

Vanaf 2014 benadert uw huisarts mensen die mogelijk wat meer kwetsbaar zijn. Vooral ouderen willen we proberen (nog) meer te helpen indien noodzakelijk. 

Doordat men langer thuis kan wonen vraagt dat soms extra zorg en aandacht.

Wij maken regelmatig een namenlijst waarbij wij een selectie maken van patiënten van 75 jaar en ouder.

Deze bovengenoemde groep sturen wij een vragenlijst met het vriendelijke verzoek deze lijst in te vullen en terug te sturen naar de praktijk.

Mogelijk volgt er dan naar aanleiding van de antwoorden op deze vragenlijst een huisbezoek van onze praktijkondersteuner José van den Berg. Zij kan dan eventuele zorgvragen bespreken. 

 

-eConsult (nov. '14)

Sinds kort bieden wij u een extra service: het eConsult. Via een beveiligde omgeving van het internet kunt u op uw eigen tijd via de assistente een vraag stellen aan de medewerkers van de praktijk. Meer informatie hierover leest u hier.

 

- POH-GGZ (sept. '14)

Met ingang van 30 september 2014 is er een 2e PraktijkOndersteunerHuisartsen Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) bij ons werkzaam, Marieke Brekelmans.

U kunt bij haar terecht in geval van psychische klachten of vragen, vaak nadat u bent verwezen door de huisarts.

De praktijkondersteuner kijkt samen met u hoe u het beste geholpen kunt worden. 

Andrea Tap blijft gewoon op de vrijdag werkzaam als POH-GGZ.

 

- Nieuwsbrief (sept. '14)


Als het goed is ontvangt iedereen van onze praktijken in de maand oktober een nieuwsbrief in de bus. Al dan niet gecombineerd met een oproep voor griepvaccinatie.

Belangrijkste punt in de nieuwsbrief is de aanmelding voor het LSP, het landelijk schakelpunt.

U wordt vriendelijk verzocht uw keuze op het formulier aan te geven en deze in onze brievenbus (bij de entree), bij de balie in te leveren, te faxen of te mailen aan de praktijk.
Echter mocht u reeds afgelopen jaar dit hebben geregeld, hoeft u op dit verzoek niet te reageren.

Zie hier voor meer informatie LSP, opt-in, en waarom dit zo belangrijk is.

 

-Dementie (sept. '14)


Dementie, vasculaire- of bv Alzheimer dementie, is een in toenemende mate voorkomende aandoening. Het heeft grote gevolgen voor de patient en diens naaste omgeving.

Niet zelden raakt de "mantelzorg" (bv een echtgenoot of kinderen) flink overbelast door de vele consequenties die de beperkingen opleveren en/of de emoties die de situatie oproept.

Al enige jaren draaien wij mee in een dementieoverleg. We hebben met enige regelmaat overleg met thuiszorgorganisatie Carinova, Het Zand (zorginstelling Zwolle, Hulstkampen), huisartsen en soms ook schuift Dimence (GGZ instelling) hier bij aan. Doel van dit overleg is onder andere te voorkomen dat patient, en mantelzorger(s), tussen de wal en het schip geraakt bij al die verschillende hulpverleners. Maar vooral ook om evt calamiteiten voor te kunnen zijn. Vanuit dit overleg wordt voordurend bekeken wie de "zorgbegeleider" is, met andere woorden wie voornamelijk als aanspreekpunt fungeert.

 

-Griepprik (sept. '14)

We zijn weer druk bezig met de voorbereidingen voor de griepvaccinaties. Indien u hier voor in aanmerking komt ontvangt u in        week 39 de uitnodiging in uw brievenbus.

De vaccinaties zullen gegeven worden op dinsdag 7 oktober van 16.00-18.00 uur en op woensdag 8 oktober van 16.00-18.00 u

Voor algemene informatie zie de folder van het RIVM 2014

 

-Spreekuurafspraken  (mrt '14)


Helaas merken we de laatste maanden met enige regelmaat dat gemaakte afspraken voor het spreekuur van de assistente niet worden nagekomen. Dit is erg hinderlijk voor de praktijkorganisatie. 

Wij vragen u hierbij om uw afspraken goed te noteren en bij verhindering telefonisch contact met ons op te nemen. Op die momenten kunnen we weer andere patiënten helpen. Dit zorgt voor meer efficientie.

Verder verdient het de voorkeur om voor het spreekuur van de huisartsen 1 medische klacht/onderwerp  per consult aan de orde te stellen. Dan krijgt het ook de aandacht die het verdient.

 

-Aandacht voor ouderenmishandeling (jan '14)


Ouderenmishandeling is een onderwerp dat aandacht verdient. Het komt vaker voor dan gedacht wordt. Het hoeft hierbij niet direct te gaan om ernstig lichamelijk geweld, ook verwaarlozing, kleineren of geisoleerd worden valt onder mishandeling.

In dit  artikel leest u er meer over. 

 

-Landelijk Patiëntendossier LSP  (okt '13)


Buiten praktijktijden is het nuttig dat er toegang is tot uw medisch dossier (bijv. bij huisartsenpost en apotheek). Hiervoor dient u nu (per 1/1/2014 verplicht) toestemming te geven. Dit kan via  dit formulier .

U kunt het formulier downloaden en invullen (toestemming ja of nee) en dan afgeven bij de assistente of opsturen of mailen naar de praktijk.

 

-Vitamine D (2013, 2014)


Alle patiënten uit onze praktijk van 70 jaar en ouder hebben in 2013 een brief ontvangen over het nut van gebruik van vitamine D. Tevens hebben alle vrouwen in de leeftijd van 50-70 jaar in 2014 een brief hierover ontvangen.

Voor het behoud van voldoende spierkracht en stevige botten is het belangrijk om voldoende vitamine D binnen te krijgen. Vitamine D zorgt er voor dat de kalk die we met onze voeding binnen krijgen goed wordt opgenomen door het lichaam. Op latere leeftijd kan vitamine D helpen het verlies van calcium uit de botten te voorkomen en speelt het een belangrijke rol bij het behouden van spierkracht. 

Iedereen krijgt vitamine D binnen via de voeding en het lichaam maakt deze stof zelf aan onder invloed van zonlicht. Vanaf de leeftijd van 70 jaar verloopt de aanmaak wat moeizamer. Dan hebben botten en spieren baat bij aanvulling van deze vitamine. Daarom bieden we patiënten van 70 jaar en ouder de mogelijkheid om vitamine D op recept te verkrijgen

 

 -Mededeling over aanvraag herhaalmedicatie (juli '13)

De apotheek heeft een nieuw werksysteem opgestart om sneller en efficienter te kunnen werken, dit vraagt inwerktijd.

Herhaalmedicatie die u aanvraagt voor 11 uur 's morgens kan 2 werkdagen later na 13 uur bij de apotheek opgehaald worden (bv  vrijdag voor 11 uur aangevraagd --> dinsdag na 13 uur ophalen)

Recepten vanuit het ziekenhuis en  nieuwe medicatie kunt u op de dag zelf meekrijgen. Ook indien u onverhoopt door uw voorraad heen bent kunt u het dezelfde dag ophalen.

 

- Landelijk Schakelpunt: uw medische gegevens van de huisarts zichtbaar bij andere hulpverleners (okt '12, febr '13)

Het Landelijk Schakelpunt (voorheen: Electronisch Patienten Dossier (EPD) kent een lange geschiedenis, met een aantal keren een valse start. De huidige situatie: kijk daarvoor hier op de site. of www.ikgeeftoestemming.nl .

 

- Nivel zorgregistratie eerste lijn (dec '12)

Huisartspraktijk JR Berg doet mee aan de Nivel zorgregistratie eerstelijn. Reden en doel om hieraan deel te nemen is gegevens aanleveren voor (wetenschappelijk) onderzoek en uiteindelijk om betere zorg te leveren. Dit gebeurt uiteraard volstrekt anoniem en in samenwerking met oa. de wetenschappelijke tak van beroepsvereniging huisartsen . Meer weten? zie hier voor de folder. of vraag de assistente. Of kijk ook hier 

 

- Nieuwe telefooncentrale (okt '12)

Zoals u mogelijk merkte, ging het met de telefonische bereikbaarheid niet altijd zo goed. Met name na vakantieperiodes bleek de telefooncentrale  snel overbelast. Per 2 oktober hebben we een nieuwe centrale, u hoort nu bijvoorbeeld ook of er wachtenden voor u zijn.

U kunt overigens de gehele dag zonder onderbrekingen bellen tussen 8 en 17 u op werkdagen, sinds wij Achmea pluspraktijk zijn (oktober '11).

Tip: vermijdt de drukste momenten van de dag om te bellen! Vooral maandag en dinsdag tussen 8 en 915 uur is het telefonisch erg druk over het algemeen. Uiteraard proberen we hierop in te spelen met de personele bezetting. 

 

- Nieuwe medewerker (sept.'12)

In verband met uitbreiding van de POH-uren is er vanaf half augustus 2012 een tweede praktijkondersteuner somatiek bij ons werkzaam.

Ze heet Mirjam van de Merbel en u kunt haar tegenkomen bij oa de jaarcontroles van de suikerziekte of bloeddruk. Ze doet dezelfde werkzaamheden als José.

Mirjam is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. José werkt nu op maandag en donderdag.

 

- Internetportaal voor patienten (april '12)

Het internetportaal werkt, mensen melden zich inmiddels aan en communicatie via  MijnGezondheid.net komt hiermee op gang. Omdat het voor ons nieuw is, is het op dit moment nog een beetje pionieren. Maar de mogelijkheden zijn groot. U kunt zelfs afspraken maken in onze agenda! Naast natuurlijk het herhalen van medicatie, patientinformatie over problemen waarmee u bij de huisarts bent geweest, verhuizingen doorgeven, e-mailconsult en nog veel meer.

Meldt u zich aan voor MijnGezondheid.net door aanmeldingsformulier te mailen of naar de praktijk te sturen. Voor een demonstratie: www.demomijngezondheid.net.

- GGZ medewerkster voor psychologische hulp (febr '12)

Vanaf 1 februari werkt Andrea Tap bij ons, zij is een nieuwe medewerkster ook wel Praktijkondersteunster Geestelijke gezondheidszorg, POH-GGZ genoemd. Bij haar kunt u terecht met psychische problemen en vragen, vaak nadat u eerst bij uw eigen huisarts bent geweest

- Huisarts Mw Marieke Zijlstra (jan '12)

Nieuwe medewerkster! Vanaf januari werkt dokter Zijlstra ook voor de praktijk van dokter Berg. Hiervoor werkte ze alleen voor dokter Van den Brink op de woensdag, op de donderdag werkt ze voor dokter Berg.

- Onze online praktijk met tal van mogelijkheden: www.MijnGezondheid.net (dec '11)

 

- Verloskundigen Nieuwleusen
(juni '10)
De verloskundigenpraktijk de Nieuwe Vaart uit Dedemsvaart doet spreekuren in ons gebouw. Zwangeren nemen plaats in de wachtkamer van huisartsen Berg en Van den Brink.
Telefoonnummer Verloskundigenpraktijk: 0523 616903, zie ook hier http://www.de-nieuwevaart.nl

 

- VERHUIZING IS KLAAR !
(jan 10)

- Herhaalservice apotheek (automatische herhalingen)
(jan 09)

Gebruikt u chronisch medicatie? De computer houdt bij wanneer uw pillen op zijn, stelt ons (dokter) hiervan op de hoogte en er wordt een recept naar de apotheek verstuurd.
U hoeft alleen de medicatie bij de apotheek op te halen op/vanaf een door de apotheek aangegeven datum.
Op de praktijk ligt een folder, of vraag de apotheker.