Diverse keuringen

Meest voorkomende keuringen zijn die voor het rijbewijs (bv. boven de 70 jaar) en keuringen voor levensverzekering. Hieronder vindt u informatie over beide keuringen.

Er zijn nog veel meer soorten keuringen, vraag de assistente of dit mogelijk is. 

Voorwaarde: gekeurde komt uit de (nabije omgeving van) Nieuwleusen en de keurend huisarts is niet uw eigen huisarts.

Rijbewijskeuring:

 • Algemene informatie van de overheid: Het rijbewijs vanaf uw 60e jaar (bron CBR)
 • Suikerziekte (=diabetes mellitus) en rijbewijs: brochure en formulier  (alle leeftijden, bron CBR).
 • Openingstijden gemeentehuis Dalfsen / loket Nieuwleusen Westeinde 2.
  Onder andere aldaar verkrijgbaar het aanvraagformulier voor het rijbewijs. 
   
 • Vul thuis uw deel van het formulier alvast zoveel mogelijk in:
  naam, adres, evt. nummer identiteitpapier (Rijbewijs is geen geldige legitimatie), burgerservicenummer (= sofinummer)
  vragen beantwoorden die u zelf mag invullen (tabel met JA / NEE)
 • Breng ochtendurine mee

Levensverzekering / Hypotheekkeuring (alléén dr Berg) 

 • Vul thuis dat deel van het formulier alvast in dat u moet invullen:
  naam, adres, evt. nummer identiteitpapier (Rijbewijs is geen geldige legitimatie), burgerservicenummer (= sofinummer)
  vragen beantwoorden die u zelf mag invullen (DAT ZIJN ER VAAK HEEL VEEL!)
 • Breng ochtendurine mee. KOSTEN: Rijbewijskeuring: 50 euro (excl. BTW)
  Levensverzekering: kosten voor de verzekeringsmaatschappij.