Patiëntentevredenheidsenquête

april 2017: 

Onze praktijken zijn in 2016 opnieuw door patiënten beoordeeld op de volgende punten:

  • toegankelijkheid 
  • assistentie
  • bejegening door huisarts
  • communicatie door huisarts
  • zorg op maat door huisarts
  • samenwerking en deskundigheid
  • bejegening andere zorgverlener
  • zorg op maat andere zorgverlener

Beide praktijken hebben in de algemene beoordeling een mooi cijfer gescoord. We hebben hier een certificaat voor ontvangen om te tonen aan de patiënten.  U vindt ze door te klikken op onderstaande link:  

resultaten praktijk JR Berg  

resultaten praktijk G van den Brink

 

april 2014:

Onze praktijk heeft onlangs een cliënten tevredenheids enquête uitgevoerd.       

Hieruit bleek dat onze praktijken positief beoordeeld werden. Wij zijn hier trots op.

Uit deze enquête zijn echter ook een tweetal belangrijke verbeterpunten naar voren gekomen.
Als eerste punt werd genoemd verbetering van de telefonische bereikbaarheid van onze praktijk en                                                          als tweede punt de gehorigheid van de balie naar de wachtkamer.

Inmiddels hebben wij een nieuwe telefooncentrale, waardoor de telefonische bereikbaarheid fors verbeterd is. We streven natuurlijk naar perfectie en zullen alert blijven om indien nodig aanpassingen uit te voeren aan onze bereikbaarheid.

Wat betreft de gehorigheid vanaf de balie naar de wachtkamer kunnen wij u melden dat we de balie aangepast hebben met een nieuw schuifraam waardoor de gehorigheid fors verminderd is. 

Wij streven als praktijk en als team naar goede bereikbaarheid en laagdrempeligheid.