praktijkondersteuner-GGZ

Andrea Tap is verpleegkundige binnen de Geestelijke Gezondheidszorg en werkzaam als Praktijkondersteuner huisartsen GGZ (POH- GGZ) bij onze huisartspraktijken.

Ze biedt consultatie, het helder krijgen van de hulpvraag en begeleiding bij psychische-, psychosociale- en psychiatrische klachten. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan depressieve klachten, burn-outklachten, rouwverwerking of angstklachten.  De POH- GGZ brengt samen met u uw klachten in kaart, biedt zelf kortdurende begeleiding en/of heeft een brugfunctie naar andere hulpverleners.

Na doorverwijzing van de huisarts kunt u een afspraak maken bij de POH GGZ.