OZO verbindzorg

Binnen onze praktijken werken wij met OZO verbindzorg.

OZOverbindzorg staat voor samenwerking en delen van zorg. 
Alle partijen (mantelzorgers, familie en zorgverleners) rondom de patiënt worden samengebracht en kunnen via een eenvoudig computersysteem online met elkaar communiceren over de zorg. De patiënt staat centraal, bepaalt wie toegang krijgt tot het netwerk en heeft daarmee zelf de regie.

Hoe werkt het?

Eenvoudig systeem
OZOverbindzorg werkt eenvoudig via een beveiligde internetpagina. Het systeem is makkelijk in gebruik en overal toegankelijk via internet.

Netwerk

Ozoverbindzorg vormt een netwerk van zorgverleners rondom de patiënt. Binnen het netwerk kan iedereen gerichte vragen stellen, antwoord geven en signalen afgeven. Alle betrokkenen hebben een eigen rol in het systeem. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van kennis en kunde van iedereen.
Huisarts of thuiszorg vragen (familie van) patiënten om deel te nemen en zorgen dat het netwerk wordt aangesloten. 
Aan deelname zijn voor de patiënt geen kosten verbonden.  

Door het stellen van vragen en afgeven van signalen worden bijzonderheden in de situatie van de patiënt zichtbaar en kan er tijdig bijgestuurd worden. Vragen worden beantwoord en signalen met de juiste personen in het netwerk gedeeld. Deelnemers krijgen een e-mailbericht wanneer hun inzet wordt gevraagd. 

Eigen regie
De patiënt wordt gestimuleerd zelf deel te nemen in het netwerk. Lukt dit niet, dan kan de mantelzorger dit oppakken.

Aanmelden
Patiënten die willen deelnemen kunnen dit bij de huisarts of thuiszorg aangeven. 

Toestemmingsverklaring deelname 
Voor opname van uw gegevens hebben wij uw toestemming nodig.
Toestemming verlenen kan door middel van het invullen en ondertekenen van de toestemmingsverklaring.

Voor meer informatie: www.ozoverbindzorg.nl