Landelijk Schakelpunt en Opt-in regeling

REGIONAAL PATIENTENDOSSIER / OPT-IN / LANDELIJK SCHAKELPUNT (LSP)

Komt u 's avonds of in het weekend bij de waarnemend huisarts op de huisartsenpost of bij een andere apotheek? Ook dan wilt u de juiste zorg krijgen. Daarvoor heeft die andere arts of apotheek de juiste informatie nodig. Dit kan met het LSP.

Het LSP is een beveiligd netwerk. Via dit netwerk kunnen de belangrijkste gegevens in uw dossier bij uw eigen huisarts en apotheek opgevraagd worden. 

Voor deze uitwisseling van gegevens dient u bewust toestemming te geven. 

U geeft aan dat u het goed vindt en er aan deelneemt (JA) of dat u dat niet wilt (NEE).

Hebt u al wel of geen toestemming gegeven? Indien u nog niet heeft gereageerd, vraag dan bij onze balie om een toestemmingsformulier.

Meer informatie kunt u ook vinden in deze folder of op www.ikgeeftoestemming.nl